Boer Peter heeft schade aan mestkelder door aardbevingen, maar overheid wil nieuwe stal niet betalen