Tamara haalde haar zoon Quentin van de beademing: 'We wilden hem niet langer laten lijden'