Maker van ontvreemd monument voor nabestaanden suïcide woest: 'Timing maakt het extra wrang'