Binnenvaartsbaby Hugo overleeft ternauwernood geboorte, hulpdiensten kunnen schip niet bereiken

Binnenvaartsbaby Hugo overleeft ternauwernood geboorte, hulpdiensten kunnen schip niet bereiken.