Zon en wolken wisselen elkaar af, wel een stukje warmer