'Coronavirus? Wij zijn banger voor het tirannie-virus!'