Meeste partijen geven blinde mensen geen inzicht in verkiezingsplannen