Twee minuten stilte in Groningen begint drie minuten te laat