Tot drie keer toe duwen jongeren Stijn's auto de straat op: 'Vermoedelijk gerichte actie'