Bewoners Terschelling willen per direct af van ‘coronavluchtelingen’