Register moet bewijslast asbestslachtoffers makkelijker maken