Raketaanval op Syrië: Syrische Nederlanders maken zich grote zorgen