Q-koortspatiënten kunnen vergoedingen tot 15.000 euro vragen