Rutte is voorstander van minister voor volkshuisvesting

Eigen beeld Rutte is voorstander van minister voor volkshuisvesting