Rutte: amper opties om dit najaar in te grijpen tegen koopkrachtpijn