Meeste gemeenten vinden oproep om protestvlaggen recht te hangen onnodig