Kabinet erkent institutioneel racisme Belastingdienst, 'maar zonder kwade trouw'