Hoekstra: overtuigd van noodzaak om stikstofuitstoot zo snel mogelijk te halveren