Pastoor Rombauts kan er juist in deze tijden niet zijn voor het zwaar getroffen Erp