Bijna 90.000 peuken van het strand geraapt, maar ook heel bijzondere vondsten

Vrijwilligers maken het strand schoon met tangen - Bron: Paula Romein I Stichting De Noordzee