Afvalinzameling 2.0: ouderen betalen de hoofdprijs maar afval scheiden nog niet mogelijk