Opmerkelijk

Robots moet Friese schoolkinderen warm maken voor baan in techniek

Vanaf 2020 zijn basisscholen verplicht om technieklessen aan te bieden aan kinderen. In Friesland nemen ze daar alvast een voorsprong op door aan de slag te gaan met robots in de klas. Woensdag worden de eerste robots ingepakt en verstuurd naar de verschillende scholen.

415 basisscholen in Fryslân ontvangen een robot die kinderen zelf in elkaar kunnen zetten en die door middel van een Arduino ‘hart’-processor te besturen en te programmeren is. Elke school krijgt er een lespakket bij. De robots kunnen bijvoorbeeld rekenen en taal oefenen met de kinderen. Maar hij kan ook dansen en grapjes maken.