Ontslagboete wordt geschrapt, maar grote meerderheid Nederlanders wil maatregel juist houden