Nederlandse aanpak online kinderporno werpt vruchten af: fors minder meldingen

Kinderporno moet binnen 24 uur offline, anders boete