Nederlands kindertehuis Lombok in puin na aardbeving, 80 wezen dakloos