Zakkenrollers slaan vaker toe op evenementen, lijsten met festivals in omloop