Waterballet na leidingbreuk bij flatgebouw Rotterdam: bewoners zonder water en stroom