Sinds corona forse toename in vervolgingen om opruiing en belediging

Preventief fouilleren rond Museumplein veiligheidsrisicogebied om demonstratie