Weer een megadrugsvangst in haven van Rotterdam: meer dan tweeduizend kilo cocaïne

2100 kilo coke