Inwoners 'eiland' Bergen worden heen en weer gependeld met legertrucks: 'Een apart sfeertje'