Irakese migrant dood in Noordzee gevonden met geknutseld zwemvest

Video Hart van Nederland