Meeste Nederlanders hondstrouw aan zorgverzekeraar