Medicinale wiet afgepakt van Jan (73) en Jannie (68): 'We worden weggezet als misdadigers'