Konikpaarden uit de Oostvaardersplassen op transport naar Wit-Rusland