Jongeren sluiten vaker lening af en vinden dat minder erg dan ouderen

Video Hart van NederlandVideo Hart van Nederland