Dertig uur bussen naar klimaattop om wereldleiders onder druk te zetten