Inge haalde haar demente moeder uit verzorgingshuis: 'Volgens mij heeft ze de tijd van haar leven'