Hitte raakt ook dieren: eend vastgesmolten aan asfalt