Wijkagent Eric zamelt broodbeleg in voor kinderen met honger