Grootschalige oefening Koninklijke Marine tegen terrorisme