Patiënten met langdurige coronasymptomen willen meer erkenning