Uitbraak Britse variant coronavirus in Fries woonzorgcentrum