Gezin overleeft koolmonoxide ternauwernood: 'Het is een grote nachtmerrie als dit je overkomt'