Geen vuurwerkverbod, kabinet laat politie in de kou staan