Geen vuurwerkbril: al 10 ogen beschadigd

Video Hart van Nederland