Geen volkstuin meer te krijgen, zelfs geen plek meer op de wachtlijst