Ouderbijdrage niet betaald? Scholen mogen je kind niet meer uitsluiten van schoolreisjes

Video Hart van Nederland