Geen quarantaineplicht meer na boosterprik of herstel van corona