Na Groningen en Drenthe verbiedt ook Friesland demonstraties met trekkers