Meeste Nederlanders verwachten dat Forum voor Democratie snel ten onder gaat